HISTÒRIA ESGLESIA I

Avui ens ha vingut Mn. David Adadias per parlar-nos de l’història de l’esglèsia.
Ens ha comentat aquells aspectes que ha considerat bàsics per entendre-la.
Ens ha recomanat dos llibres
AUGUST FRANZEN. “HISTORIA DE LA IGLESIA”
E WOODS. “COMO LA IGLESIA CONSTRUYO LA SOCIEDAD OCCIDENTAL”.
Mirarem de donar algunes idees que ha comentat:
L’església neix del Cris Resuscitat i és una missió del Crist no és una invenció humana.
Podem dividir-la en quatre periodes:
Església antiga: Des de l’any 33 fins a Gregori el Magne
Església medieval: Des de Gregori el Magne fins el 1450
Església Moderna: Des de 1450 fins el 1789
Esglesiá contemporània: Des de 1789 en endavant.

L’església antiga:
L’arrianisme va ser una forta influència en favor d’augmentar el poder dels bisbes.
Aquest augment del poder dels bisbes va comportar un augment de la jeràrquia.
Eren eslgésies independents que hi vivien en comunió unes amb les altres.
Però Roma es on trobem els successors de Pere i Pau i cada cop va agafant més autoritat.

L’església medieval:
Hi havien dues èpoques l’alta medieval de 600 fins el 1200, és una època que encara resona l’imperi romà.
les invasions van ser de poblament i algunes hi han haver guerres. Aquesta desaparició de l’imperi Romà com adminsitració va fer que l’església va assumir un paper que no li pertocava. Apareixen els monestirs com a mitjà per portar la medi rural l’evangelització. La confessió ve dels monjos irlandessos.
A mesura que el teemps va passant van sorgint les parròquies i al seu voltant pobles que s’aprofitavem de la zona sagrada que hi havia al voltant de les esglésies.
Als temps de carlomagne es produeix la unificació de la mateixa: una mateixa litúrgia, una mateixa biblia i una única regla per els monjos.

La pròxima troba anirem al castell de subirats com a sortida de fin de curs.

La formació queda aparcada fins el setembre.

PAU I BÉ

MISERCORDIA

Avui dia 15 de març en la segona jornada de formació de l’escola de voluntariat de Càritas durant aquest any 2016 – 2017, he compartit una pregària sobre l’icona de la misercordia que va fer de manera expressa la comunitat de Taizé en el seminari de Barcelona.

Us deixo un link on hi es l’explicació del mateix [més].

PAU I BË.